Srilanka-places.com ਹੈ ਸ਼ਿਰੀਲੰਕਾ ਲਗਭਗ ਵਿੱਚ 7370 ਬਿ Beautyਟੀ ਪਾਰਲਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਸ਼ਿਰੀਲੰਕਾ ਕੁਝ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿ Beautyਟੀ ਪਾਰਲਰ ਹਹ , ਕੈਚੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਵਾਲ ਸੈਲੂਨ, ਸੈਲੂਨ ਅਨੋਮਾ, , ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਲੂਨ, ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲਾ ਪੈਸ਼ਨ ਸੈਲੂਨ, , 101 ਸੈਲੂਨ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਲਿ & .

ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ
ਕਿਸਮ
ਪਤਾ
ਬਿ Beautyਟੀ ਪਾਰਲਰ
ਬਿ Beautyਟੀ ਪਾਰਲਰ
ਬਿ Beautyਟੀ ਪਾਰਲਰ
300 ਹੈਵਲੋਕ ਆਰਡੀ, ਕੋਲੰਬੋ 00500, ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ
ਬਿ Beautyਟੀ ਪਾਰਲਰ
123 ਹਿੱਲ ਸੇਂਟ, ਦੇਹੀਵਾਲਾ-ਮਾਉਂਟ ਲਾਵਿਨਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ
ਬਿ Beautyਟੀ ਪਾਰਲਰ
ਬਿ Beautyਟੀ ਪਾਰਲਰ
107 ਏ 2, ਮਰਾਤੂਵਾ 10400, ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ
ਬਿ Beautyਟੀ ਪਾਰਲਰ
6 ਕਿਰੀਮੰਡਲਾ ਮਾਵਾਥਾ, ਕੋਲੰਬੋ 11222, ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ
ਬਿ Beautyਟੀ ਪਾਰਲਰ
98 ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਬੁਧਾਥਵਾ ਜਯੰਤੀ ਮਾਵਾਥਾ, ਕੋਲੰਬੋ 00500, ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ
ਬਿ Beautyਟੀ ਪਾਰਲਰ
ਬਿ Beautyਟੀ ਪਾਰਲਰ
ਸ਼ਿਰੀਲੰਕਾ
ਬਿ Beautyਟੀ ਪਾਰਲਰ

ਸਮਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ