Srilanka-places.com ਹੈ ਸ਼ਿਰੀਲੰਕਾ ਲਗਭਗ ਵਿੱਚ 11157 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਸ਼ਿਰੀਲੰਕਾ ਕੁਝ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰ ਹਹ ਪਾਰਕਲੈਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਮਹੇਯੁਮ ਸੇਵਾ ਮਦਯਸ੍ਥਾਣਾਯ, ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ (ਓਪੀਐਸਐਲ), ਐਮਐਸ ਇੰਟੀਮੇਟਸ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਲਿ, ਓਡੇਲ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ, ਓਡੇਲ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ, ਵਾਸੀ.ਲਕ, ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ & ਪਰੇਰਾ ਅਤੇ ਸੰਨਜ਼ - ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰ.

ਸ਼ਿਰੀਲੰਕਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰ ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀ, ਵਪਾਰ ਕੇਂਦਰ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ, ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਗਠਨ, ਬੀਮਾ ਏਜੰਸੀ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸੇਵਾ, ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਵੈੱਬ ਹੋਸਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਏਜੰਸੀ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ, ਲੇਖਾ ਫਰਮ, ਕੰਪਨੀ, ਦਫਤਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਏਜੰਸੀ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀ, ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਏਜੰਸੀ, ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕ, ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਰਿਸਰ, ਸਹਿਕਰਮਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀ

ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ
ਕਿਸਮ
ਪਤਾ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰ
33 ਪਾਰਕ ਸੇਂਟ, ਕੋਲੰਬੋ 00200, ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰ
ਦੇਵੀ ਹੋਲਡਿੰਗ, ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ, # 142, ਬੁੱਧਲੋਕਾ ਮਾਵਾਥਾ, ਕੋਲੰਬੋ 00400, ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰ
275, 75 ਪ੍ਰੋ ਸਟੈਨਲੇ ਵਿਜੇਸੁੰਡੇਰਾ ਮਾਵਾਠਾ, ਕੋਲੰਬੋ 00700, ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰ
7 ਵੀਂ ਲੇਨ, ਆਫ, ਬੋਰੂਪਾਨਾ ਆਰ.ਡੀ., ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰ
475/32 ਬੋਰੇਲਾ - ਰਾਜਾਗਿਰੀਆ ਆਰਡੀ, ਸ੍ਰੀ ਜਯਵਰਦਨੇਪੁਰਾ ਕੋਟੇ 00800, ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰ
475/32 ਬੋਰੇਲਾ - ਰਾਜਾਗਿਰੀਆ ਆਰਡੀ, ਸ੍ਰੀ ਜਯਵਰਦਨੇਪੁਰਾ ਕੋਟੇ 00800, ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰ
489, 5 ਥਿੰਬਿਰੀਗਸੇਆ ਆਰਡੀ, ਕੋਲੰਬੋ 00500, ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰ
ਐਕਸੈਸ ਟਾਵਰ II, 22 ਵੀਂ ਫਲੋਰ, 278 ਯੂਨੀਅਨ ਪੀ ਐਲ, ਕੋਲੰਬੋ 02000, ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰ
ਐਕਸੈਸ ਟਾਵਰ II, 22 ਵੀਂ ਫਲੋਰ, 278 ਯੂਨੀਅਨ ਪੀ ਐਲ, ਕੋਲੰਬੋ 02000, ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰ
122-124, ਐਮ.ਡੀ.ਐੱਚ. ਜੈਵਰਦੇਨਾ ਮਾਵਾਠਾ, ਮਦੀਨਗੋਡਾ, 10107, ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ

ਸਮਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ